Florbalový ples

V pořadí již 13. florbalový ples se uskuteční v sobotu 18.1. 2025 v Obecním domě v Dobrém, hrát bude skupina Brillant Band.

Podporují nás

Dobromat.czHistorie

Historie florbalu v Dobrém se začala budovat na podzim roku 2007, kdy se partička místních sportuchtivých nadšenců rozhodla, že začne chodit jednou týdně do místní tělocvičny k pravidelným sportovním aktivitám. Jako sportovní disciplínu, které se budou věnovat, zvolili florbal, toho času sport, který začal závratným tempem nabírat na oblíbenosti. Díky vstřícnosti doberské Základní školy si mohli účastníci v samých začátcích zapůjčit školní vybavení potřebné k této kolektivní hře a nic tak nebránilo zrodu historicky prvního doberského florbalového klubu.

Postupem času se po okolí rozkřiklo, že v Dobrém se dali na florbal a na pravidelná pondělní setkání tak každý týden docházelo čím dál více zájemců, kteří se chtěli zapojit do sportovních aktivit. Dokonce dorazilo i několik děvčat, která bez problémů zapadla do kolektivu, ve kterém převažovali především zástupci mužského pohlaví.

Díky spolupráci se Základní školou a iniciativě tehdejšího učitele tělocviku Mgr. Luďka Preiningera, který má vznik florbalového klubu na svědomí, se v březnu roku 2008 uskutečnil první trénink samostatného dívčího družstva, jehož základ tvořily tehdejší žákyně místní školy, které byly celkem úspěšné na školních soutěžích. Na prvním tréninku se sešlo 15 děvčat, která projevila zájem o pravidelnou sportovní činnost. Od této chvíle tak v Dobrém začal kromě neorganizovaného pondělního setkávání mužů fungovat i tým žen, který se scházel každý týden k pravidelným tréninkům.

Za milník v historii florbalu v Dobrém lze označit společné setkání mužů a žen, které se uskutečnilo 29. listopadu 2008 v místní hasičské Kovárně. Na tomto setkání bylo potřeba určit jasná pravidla, neboť členská základna utěšeně narůstala. Hlavním a stěžejním bodem programu ale bylo, zda přihlásit družstvo žen do organizované florbalové soutěže. Po zvážení všech pro a proti bylo jednohlasně odsouhlaseno, že od sezóny 2009/2010 bude družstvo žen přihlášeno do ligových bojů. Tím pro všechny začalo období práce a dřiny, na kterou se ale všichni těšili.

Přípravný výbor vypracoval stanovy florbalového klubu, které byly zaslány k zaregistrování na Ministerstvo vnitra ČR. Dne 16.2. 2009 tak po takřka 18-ti měsíční činnosti získal florbalový klub oficiální název FBC Dobré a bylo mu přiděleno IČ. O několik dní později proběhla Valná hromada, na které byli zvoleni zástupci do výkonného výboru a revizní komise, díky čemuž mohl klub začít oficiálně fungovat.